دلیل عربی خواندن و عربی بودن قرآن

چرا قرآن را به عربی می خوانیم؟
جواب:
بسم الله الرحمن الرحیم

 

در مورد اینکه چرا قرآن را به عربی می‌خوانیم دلیل آن روشن است چون قرآن به زبان عربی نازل شده است: «انا انزلناه قرآناً عربیاً» = ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم (یوسف/ 2) ضمن اینکه خواندن ترجمه قرآن برای آشنایی با مفهوم آیات مانعی ندارد . و اما اگر مراد این است که چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است جواب داده شده است که:

اولاً: عربی بودن قرآن براساس اصل کلی «وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه» = و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم (ابراهیم/ 4) صورت گرفته است.

ثانیاً: به عقیده زبان شناسان زبان عربی نسبت به سایر زبانها بسیار گسترده‌تر و از قابلیت های بیشتری برخوردار است. فراوانی مفردات و اشتقاق کلمات، دستور زبان و فصاحت و بلاغت آن نیز، این زبان را از دیگر زبان‌ها ممتاز می‌سازد.

ثالثاً: عربی بودن قرآن در انتقال بهتر  اسرار حقایق و معارف قرآن موثر است.
بنابراین با توجه به ویژگی زبان عربی و بعثت پیامبر (ص) در میان عرب فصیح اگر قرآن غیر عربی بود جای سؤال و نکته‌گیری وجود داشت چرا که عربی بودن آن امری طبیعی و عادی بوده است

/ 0 نظر / 14 بازدید