# اسلام

اسلام

واژه شناسی  اسلام در زبان عربی از ریشهی (س-ل-م)است. معنی لغوی این ریشه سالم شدن و از آفات رهایی یافتن است [۹][۱۰] «سلام»، مشتق شده از همین ریشهاست.[۱۱][۱۲]. با توجه به معنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید