دعا جهت دفع گزیدن جانور و دفع سم حشرات

در کتاب مستطرف از حضرت رسول (ص) منقول است برای محفوظ ماندن از سموم حشرات دعای زیر را بخواند :

سَلامٌ عَلی نُوحِ فِی العالَمینَ وَ صَلَ اللهُ عَلی سَیَدنا مُحمَدٍ فی المُرسلینَ مِن 

حامِلاتِ السَمَ اجمَعینَ لا دابَةٍ بینَ السَماءِ وَ الارضِ الا رَبَی آخذٌ بناصیتِها کذلکَ

یَجزی عِبادَهُ المٌحسنینَ اَنَ ربی علی صِراطٍ مستقیمٍ نُوحٌ قالَ لکُم من ذَکرَنی 

لا تَلدغُوه انَ رَبی بِکُل شیءٍ علیمٌ وَ صلی اللهُ علی سَیَدنا مُحمدٍ الکَریمِ .

/ 0 نظر / 11 بازدید