آنچه تورات و انجیل درباره محمد صلی الله علیه و آله می گوید(۲) [موصوف اما] نه به

محمد صلی الله علیه و آله به نام، در غزل های حضرت سلیمان از مجموعه عهد عتیق غزل 5 ،عبارت 16 آمده است. لغت عبری ذکر شده در آن غزل muhammadim می باشد. im واژه را جمع می کند که نشانه احترام، عظمت و شکوه است. با کم کردن "im" از آن نام، محمد muhammad خواهد ماند که به "دوست داشتنی" ،"محبوب" یا "ستوده" و "آنکه شایسته ستایش است" و... در ترجمه ها برگردانده شده است." [محمد لغتی عربی به معنای ستوده و ستایش شده می باشد] از آنجاییکه عبارت را به آفریقایی قرائت کرده بودم، از تلفظ نامطمئنم عذرخواهی کردم، پدر روحانی به من اطمینان داد که خوب میخوانم.

پرسیدم: "این پیشگویی به چه کسی بر می گردد؟" بی درنگ پاسخ داد: "عیسی!" پرسیدم: "چرا عیسی؟ نام او اینجا اشاره نشده است"

پدر روحانی پاسخ داد: "از آنجاییکه پیشگویی ها، تصاویری در قالب واژه ها هستند در مورد آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست، دریافته ایم که واژه های این عبارت به اندازه کافی او را توصیف کرده است، توجه فرمایید که مهمترین واژه های این پیشگویی soos Jy ("مانند تو") یعنی مانند موسی می باشد، و عیسی مانند موسی است.

پرسیدم: "در چه مواردی عیسی(ع) به موسی(ع) شبیه است؟"

جواب چنین بود: "اولا موسی یهودی بود و عیسی هم یهودی بود. دوما موسی(ع) پیامبر بود و عیسی(ع) هم پیامبر بود. بنابراین عیسی(ع) شبیه موسی(ع) بود و این دقیقا آن چیزی است که خداوند به موسی پیشگویی کرده بود"

گفتم: "آیا شباهت دیگری بین موسی(ع) و عیسی(ع) به ذهن شما میرسد؟"

چیز دیگری به ذهنش نرسید.

پاسخ دادم: اگر این دو تنها معیارهای کشف یک کاندیدا برای این پیشگویی در سفر تثنیه 18:18 باشد، پس در این صورت معیارها می تواند با هر یک از شخصیت های برجسته عهدین بعد از موسی(ع) -سلیمان، اشعیاء، هزقیل، دانیال، هوشع، یونیل، ملاکی، یحیی معروف به تعمید دهنده و ...- مطابقت کند زیرا که همگی آنها علاوه بر اینکه یهودی بودند، پیامبر نیز بودند.

چرا نباید ما این پیشگویی را درباره هر کدام از این پیامبران به کار بندیم، و چرا فقط برای عیسی؟ چرا ما باید این تفاوت را قائل شویم؟

پدر روحانی جوابی نداشت.

ادامه دادم: توجه فرماید نتایج من این چنین است که عیسی (ع)کمترین شباهت را به موسی(ع) دارد. اگر اشتباه می کنم می خواهم اصلاحم کنید.سه تفاوت:

بر مبنای این گفتار برای او استدلال کردم: در وهله اول عیسی(ع) به موسی(ع) شبیه نیست زیرا براساس گفته های شما عیسی (ع)خدا است، اما موسی (ع)خدا نیست. آیا درست است؟

او گفت: بله.

گفتم: بنابراین عیسی(ع) شبیه موسی (ع)نیست. دوم اینکه طبق گفته های شما، «عیسی (ع)برای گناهان جهانیان مرد» اما موسی (ع) به خاطر گناهان جهانیان نمرده است. آیا درست است؟

او دوباره گفت: بله.

گفتم: بنابر این عیسی(ع) شبیه موسی (ع) نیست. سوم اینکه طبق گفته های شما «عیسی(ع) به مدت سه روز به جهنم رفت اما موسی(ع) نرفت» آیا درست است؟

او با شرمندگی پاسخ داد: بـلـه!!

من نتیجه گرفتم که: بنابر این عیسی(ع) شبیه موسی

/ 0 نظر / 14 بازدید