عذابی که گناهکاران در عالم برزخ می کشند جزو عذاب آنها در آخرت محسوب می شود؟

چنین افرادی که از ایمان قوی برخوردار نبودند و کاستی‌ها و گناهانی هم در کنار ایمان و اعمال صالحشان داشتند، فلسفه عذاب برزخی آنان برای آن است که آمادگی حضور در عالم قیامت را پیدا کنند و وارد بهشت شوند و عذاب‌های برزخی سبب پاک شدن ایشان از گناهانی را که داشتند، فراهم آورد تا وقتی در محشر و عالم قیامت حضور پیدا کردند، کیفر دیگری نداشته باشند و پاک و پاکیزه وارد بهشت شوند. (2)
در نتیجه، می توان گفت عذابی که این دسته از افراد در برزخ به عنوان فشار قبر یا مانند آن تحمل می کنند، از نامه اعمال آنان پاک شده و در قیامت دیگر عذابی را به جهت آن تحمل نمی کنند، همان گونه که بسیاری از سختی ها و رنج های دنیا کفاره بسیاری از گناهان انسان محسوب شده و معادل عذاب اخروی فرد در قیامت است.

/ 0 نظر / 8 بازدید