داستانی از حضرت سلیمان2

سلیمان گفت پس الان به همسرت گفتی؟ 
گفت خوب شوهر گاهی جلو همسرش کلاس میاد یه خالی ای می بنده. 
عاشق که ملامت نمیشه. من عاشقم. 


یه چی گفتم ولی یا نبی الله واقعا دوسش دارم. این به ما محل نمیذاره. 
حضرت به گنجشک ماده گفت اینکه به تو اظهار محبت میکنه چرا محلش نمیدی؟ 
گفت یا نبی الله چون دروغ میگه هم منو دوست داره هم یه گنجشک دیگه رو. 
مگه تو یک دل چند تا محبت جا میگیره؟ 
این کلام در دل جناب سلیمان چنان اثری گذاشت که تا چهل روز گریه می کرد 
و فقط یک دعا می کرد. می گفت:
الهی دل سلیمان رو از محبت غیر خودت خالی کن.

/ 0 نظر / 7 بازدید